Aanpassen bestrating de Pasaazje Burgum

Voor de Gemeente Tytsjerksteradiel hebben we bij de Pasaazje de bestra- ting rondom de boom bij de entree aangepast.Het plantvak was in de loop der jaren te krap geworden voor de aanwezige boom.