Werkzaamheden winkelpark de Centrale

In opdracht van winkelpark de Centrale, zijn wij bezig met het bouwrijp maken van de bouwkavel voor de KFC Leeuwarden.
De werkzaamheden bestaan uit: 
  • Het verwijderen van oude funderingen van de Centrale.
  • Voorbereiding ten behoeve van funderingswerk.
  • Maken van verkeersplan, zodat het winkelend publiek en bevoorrading weinig tot geen hinder ondervindt van de werkzaamheden.
  • Het verzorgen van de afwatering en riolering van de nieuwe KFC.
  • Het verzorgen van de infrastructuur rondom het nieuwe pand.