Start werk haven Ryptsjerk

In opdracht van Gemeente Tytsjerksteradiel, zijn wij op 17 oktober j.l. gestart met het aanleggen van een haven in Ryptsjerk. De werkzaamheden bestaan uit:
  • Rooien van bomen ter plaatse van de nieuwe haven.
  • Aanleggen van damwand en paalschot constructie.
  • Aanleggen van een toegangsweg incl. afwatering en riolering.
  • Vrijkomende grond uit de ontgraving van de haven verwerken in de ijsbaan van Ryptsjerk.
De haven krijgt tevens een aansluiting op de 'electric-only sloepenroute', welke vanaf de Grote Wielen, nabij Leeuwarden, loopt tot rivier 'de swemmer' in Zwaagwesteinde.