Aanbrengen snelheidsremmende maatregelen Hurdegaryp

In opdracht van Gemeente Tytsjerksteradiel hebben wij snelheidsremmende maatregelen aangebracht in de Easteromwij in Hurdegaryp. De snelheidsremmende maatregel bestaat uit een drempelconstructie, in combinatie met een wegversmalling. In totaal zijn er 3 drempels, gefaseerd aangebracht.