Werk haven Ryptsjerk afgerond

Het aanleggen van een haven in Ryptsjerk is afgerond. Het project in opdracht van Gemeente Tytsjerksteradiel is gestart op 17 oktober en is reeds afgerond.

De uitgevoerde werkzaamheden omvatten:
  • Bomen ter plaatse gerooid.
  • Damwand en paalschot constructie aangelegd.
  • Toegangsweg incl. afwatering en riolering aangemaakt.
  • Vrijkomende grond uit de ontgraving van de haven verwerkt in de ijsbaan van Ryptsjerk.