Aanleg parkeer terrein It Peldershus te Burgum

In opdracht van L&W Vastgoed hebben wij een compleet nieuw parkeerterrein aangelegd bij It Peldershus te Burgum. Het gebouw is geheel verbouwd en in- gericht als doktor en tandarts praktijk. Ookverzorgen wij hier de gladheidsbe- strijdingen en het sneeuwvrijmaken van de parkeerterreinen.