CO2-PRESTATIELADDER

Actie voor een groenere toekomst.

Bij C. van den Adel Bergum bv zetten we ons in voor duurzaam ondernemen, zoals uiteengezet in onze beleidsverklaring. Een belangrijk aspect hiervan is ons CO2-reductiebeleid, waarbij we streven naar het 3ᵉ niveau van de CO2-prestatieladder (trede 3).

Ons CO2-reductiebeleid geldt voor C. van den Adel Bergum bv en alle daaraan verbonden activiteiten. Dit vormt de organisatorische grens zoals beschreven in §6.3 van de CO2-prestatieladder.

Inzicht

Wij hebben onze energiestromen in kaart gebracht om de emissie-inventaris voor directe emissies (scope 1) en indirecte emissies (scope 2) te bepalen. Het jaar 2023 dient als referentiejaar. Energiedata worden vermenigvuldigd met de conversiefactoren van SKAO, wat resulteert in de emissie in tonnen CO2 per energiestroom. Deze energiestromen zijn verdeeld over verschillende emissiebronnen.

Reductie

Onze ambitie om de emissies van onze bedrijfsactiviteiten (scope 1 en 2) te verminderen, is vastgelegd in onze beleidsverklaring. Dit commitment wordt ondersteund door onze directie.


Voor de nieuwe certificeringsperiode streven we naar een jaarlijkse reductie van 3% ten opzichte van het basisjaar voor scope 1 en 2. Omdat de omvang van de CO2 emissies sterk gerelateerd zijn aan de projecten wordt de doelstelling gecontroleerd op basis van de CO2 prestatie-indicator ton CO2 per € omzet

Transparantie

Om de betrokkenheid van ons personeel, onze klanten, leveranciers en andere stakeholders te waarborgen, communiceren we structureel naar deze groepen. Documenten betreffende ons CO2-beleid zijn continu beschikbaar en worden via onze website en in de digitale nieuwsbrieven gedeeld.

CO2-emissie en projecten

C. van den Adel Bergum bv heeft ook instrumenten om per project mogelijke reductiemaatregelen in kaart te brengen. Onze werkwijze omvat niet alleen een voorcalculatie van de emissie, maar geeft ook inzicht in zowel de potentiële als de gerealiseerde besparingen binnen het project.


Door deze inspanningen blijven we toegewijd aan het verminderen van onze CO2-voetafdruk en het bevorderen van duurzame praktijken binnen onze organisatie en daarbuiten.

Documenten & Certificaten

CERTIFICERING

c van den adel bv

Oppedijk van Veenweg 22L2
9251 GA, Burgum

info@cvandenadel.nl 
0511 46 99 80

Erkend leerbedrijf

Volg ons op

© 2024 C van den Adel

c van den adel bv

Oppedijk van Veenweg 22L2
9251 GA, Burgum

info@cvandenadel.nl 
0511 46 99 80

Erkend leerbedrijf

Volg ons op

© 2024 C van den Adel

c van den adel bv

Oppedijk van Veenweg 22L2
9251 GA, Burgum

info@cvandenadel.nl 
0511 46 99 80

Erkend leerbedrijf

Volg ons op

© 2024 C van den Adel