WEG- EN WATERBOUW

Specialist in weg- en waterbouw, zoals:
• Riolering in alle voorkomende materialen en diameters aanbrengen

• Rioolrenovaties

• Diverse bestratingen leveren en aanbrengen

• Terreinverhardingen leveren en aanbrengen

• Onderhoud van bedrijfsterreinen

• Verkeersremmende maatregelen aanbrengen

• Reconstructies uitvoeren

• Kleinschalige waterbouwprojecten

• Gladheidsbestrijding

GRONDVERZET

Alle grondverzet is bij ons in goede handen, zoals:
• Uitbreidingsplannen bouwrijp maken

• Infrastructurele werken

• Cultuurtechnische werken

• Groot en klein grondverzet verrichten

• Zand en grond leveren en verwerken

• Alle soorten verhardingen leveren en verwerken

Zeefwerkzaamheden.

Wij werken als grondverzetbedrijf niet alleen voor gemeenten, bedrijven en particulieren. Ook in opdracht van waterschappen en provincies doen we cultuurtechnisch en infrastructureel werk.SLOOP

Vakkundig sloopwerk is een goede basis voor uw nieuwbouw
C. van den Adel Bergum bv verzorgt voor u op veilige wijze sloopwerk van woningen, bedrijfspanden en andere objecten. Ook de sloop en de afvoer van alle materialen nemen wij voor onze rekening, terwijl we de grond bouwrijp opleveren. Onze sloopwerken hebben voor u als bouwbedrijf minstens één groot voordeel: u kunt direct beginnen met de fundering en de bouw.

GPS SERVICES

Dé oplossing voor inmeten en uitzetten van uw werk.

Wij werken met Land2Map, dit betekent:

• Inmeten van huidige situaties direct in AutoCAD waardoor weinig revisietijd achteraf nodig is en de situaties zo vlot mogelijk in kaart kunnen worden gebracht.

• Uitzetten van ontworpen werk (bijv. bouwputten, nieuwe infrastructuur enz.) direct vanaf de AutoCAD tekening.

Nauwkeurigheid tot op 1 cm.