WEG- EN WATERBOUW

Specialist in weg- en waterbouw, zoals:
• Riolering in alle voorkomende materialen en diameters aanbrengen • Rioolrenovaties • Diverse bestratingen leveren en aanbrengen
• Terreinverhardingen leveren en aanbrengen • Onderhoud van bedrijfsterreinen • Verkeersremmende maatregelen aanbrengen
• Reconstructies uitvoeren • Kleinschalige waterbouwprojecten • Gladheidsbestrijding

VRAAG VRIJBLIJVEND EEN OFFERTE AAN!

GRONDVERZET

Alle grondverzet is bij ons in goede handen, zoals:
• Uitbreidingsplannen bouwrijp maken • Infrastructurele werken
• Cultuurtechnische werken • Groot en klein grondverzet verrichten
• Zand en grond leveren en verwerken • Alle soorten verhardingen leveren en verwerken
• Zeefwerkzaamheden. Wij werken als grondverzetbedrijf niet alleen voor gemeenten, bedrijven en particulieren.
Ook in opdracht van waterschappen en provincies doen we cultuurtechnisch en infrastructureel werk.

VRAAG VRIJBLIJVEND EEN OFFERTE AAN!

SLOOP

Vakkundig sloopwerk is een goede basis voor uw nieuwbouw
C. van den Adel Bergum bv verzorgt voor u op veilige wijze sloopwerk van woningen, bedrijfspanden en andere objecten. Ook de sloop en de afvoer van alle materialen nemen wij voor onze rekening, terwijl we de grond bouwrijp opleveren. Onze sloopwerken hebben voor u als bouwbedrijf minstens één groot voordeel: u kunt direct beginnen met de fundering en de bouw.