Asfaltwerkzaamheden

Asfaltwerkzaamheden

Verzakkingen

Verzakkingen

Drachtsterplein Leeuwarden

Drachtsterplein Leeuwarden

Drachtsterplein Leeuwarden

Leeuwarden

Leeuwarden

Voor dit project hebben wij diverse asfaltwerkzaamheden uitgevoerd om de doorstroming van het verkeer te verbeteren. De werkzaamheden bestonden uit het volgende:

  • Vier locaties opnieuw geasfalteerd: Bij de inrit van de brandweer op twee plekken.

  • Aanpakken van verzakkingen: Voor de stoplichten hebben we verzakkingen gerepareerd om een gladder en veiliger wegdek te garanderen.

  • Aanpassing van het kruispunt: We hebben een deel van het kruispunt opnieuw geasfalteerd zodat de rechter rijbaan nu niet alleen naar rechts, maar ook rechtdoor kan.

Deze werkzaamheden zijn 's nachts uitgevoerd om verkeershinder tot een minimum te beperken en de efficiëntie van de uitvoering te verhogen.

c van den adel bv

Oppedijk van Veenweg 22L2
9251 GA, Burgum

info@cvandenadel.nl 
0511 46 99 80

Erkend leerbedrijf

Volg ons op

© 2024 C van den Adel

c van den adel bv

Oppedijk van Veenweg 22L2
9251 GA, Burgum

info@cvandenadel.nl 
0511 46 99 80

Erkend leerbedrijf

Volg ons op

© 2024 C van den Adel

c van den adel bv

Oppedijk van Veenweg 22L2
9251 GA, Burgum

info@cvandenadel.nl 
0511 46 99 80

Erkend leerbedrijf

Volg ons op

© 2024 C van den Adel