Unitbouw

Unitbouw

Bouwrijp

Bouwrijp

Riolering

Riolering

Unitbouw Gorredijk

Gorredijk

Gorredijk

Unitbouw

Unitbouw

Voor een project van Unitbouw in Gorredijk hebben wij diverse voorbereidende en infrastructurele werkzaamheden uitgevoerd om het terrein bouwklaar te maken. De werkzaamheden bestonden uit het volgende:

  • Verwijdering van bossages: Het terrein werd ontdaan van alle bossages om ruimte te maken voor de bouwactiviteiten.

  • Aanbrengen van puin en zand: We hebben puin en zand aangebracht om een stabiele ondergrond te creëren voor verdere werkzaamheden.

  • Riolering en verhardingen: Vervolgens hebben we de riolering en de verhardingen aangelegd om het terrein volledig bouwrijp te maken.

Deze werkzaamheden hebben ervoor gezorgd dat Unitbouw hun tijdelijke voorzieningen efficiënt en zonder vertraging kon plaatsen.

c van den adel bv

Oppedijk van Veenweg 22L2
9251 GA, Burgum

info@cvandenadel.nl 
0511 46 99 80

Erkend leerbedrijf

Volg ons op

© 2024 C van den Adel

c van den adel bv

Oppedijk van Veenweg 22L2
9251 GA, Burgum

info@cvandenadel.nl 
0511 46 99 80

Erkend leerbedrijf

Volg ons op

© 2024 C van den Adel

c van den adel bv

Oppedijk van Veenweg 22L2
9251 GA, Burgum

info@cvandenadel.nl 
0511 46 99 80

Erkend leerbedrijf

Volg ons op

© 2024 C van den Adel